HOMEinleiding
Inleiding tot de geschiedenis en stamboom van het geslacht Dinnissen
Er zijn in Nederland enkele geslachten met de naam Dinnissen (of afgeleiden daarvan, zoals Denisen, Dennissen, Denessen, enz.).
Wij beperken ons in deze stamboom en geschiedenis tot de familie Dinnissen, oorspronkelijk afkomstig uit (de omgeving van) Ottersum (N-Limburg), en later verspreid over Overasselt, Rijk van Nijmegen en Wychen.
Thans is deze familie over geheel Nederland verspreid, en ook naar Canada en Duitsland.
Dit onderzoek is gedaan door Toon Dinnissen, die hiervoor dank en hulde verdient.


Bij het onderzoek naar de herkomst van “onze”familie Dinnissen stuitte ik op enkele forse problemen.

Allereerst de spelling van de naam Dinnissen:
De naam wordt op veel verschillende manieren geschreven,zelfs binnen n familie !

Donis, Denis,Denisse, Dinnisen en zo verder !
Maar tot en met de laatste akte (1931) zit de lange “”in de naam!

Hiernaast zie je voorbeelden, hoe de naam "Dinnissen" geschreven kan worden!

Ook voornamen kunnen verwarring geven:
Agnes lijkt nog op “Agneta” Maar Eultje is ook Allegonda, Derk is de spreektaal voor Theodorus, Gerardus kan Geurt zijn, maar ook Gort, Coert en Godefridus, Dennis is Dionysius.
Komt de naam Johannes bijvoorbeeld tweemaal voor in dezelfde familie dan kan het zijn dat de eerste inmiddels is overleden. Maar evengoed is mogelijk dat niet aan twee
Johannes-sen werd gedacht maar aan: Joes, Jos, Hannes, Jan waarvan de pastoor dan maar Johannes maakte.

Naast de familienaam bracht ook het onderzochte gebied de nodige problemen mee.
Zoals hierna is uiteengezet wisselde het Noord-Limburgse gebied nogal eens van bezitter (bezetter) zodat het merendeel van de oudste gegevens moest worden gezocht in duitse archieven: Dsseldorf, Xanten, Kleef. Maar ook in Maastricht, Mook en Gennep.

Gegevens vr ruwweg 1800 moeten worden gevonden in kerkelijke archieven. Welnu de pastorie van Ottersum (want daar beginnen we) is  rond 1775 afgebrand en de reconstructie van oude gegevens was gebrekkig en onvolledig.
Weet U aanvullende gegevens of correcties? Ook familiefoto's zijn welkom! Zend Uw opmerkingen naar ons mailadres; klik HIER !
Graag vermelden van het "boom-nummer" om uw opmerkingen te kunnen verwerken.
U vindt het "boom-nummer" op elke bladzijde, rechts boven.CG
19-1-2015